PAPKE VOLLEY

Błąd
 • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
JA slide show
 
Regulamin PDF Drukuj Email
 1. Szkka siatkarska nie jest klubem sportowym. Udzia w zajciach jest dobrowolny.
 2. W zajciach mog bra udzia dziewczta i chopcy w wieku 9-16 lat.
 3. Zapisy do szkki bd prowadzone wedug grup wiekowych i wedug przedstawionego terminarza spotka.
 4. Miejscem zaj jest sala sportowa przy SP 29 w Olsztynie, ul.Iwaszkiewicza
 5. Grupy licz 12-16 osb.
 6. Czas trwania treningu 60 minut.
 7. Zajcia prowadzi osobicie instruktor siatkwki Pawe Papke
 8. Szkka siatkarska zapewnia sprzt dydaktyczny ( piki, siatk, etc.)
 9. Udzia w zajciach jest odpatny. Koszt udziau wynosi 15,00 z za jedn godzin. Opaty dokonywane s z gry za 10 (dziesi) kolejnych tygodni. W przypadku uczestnictwa w zajciach jeden raz w tygodniu opata za 10 tygodni wynosi 150,00 z; w przypadku uczestnictwa w zajciach dwa razy w tygodniu opata za 10 tygodni wynosi 300,00 z.  
 10. W jednym semestrze dopuszczalne s dwie nieobecnoci na zajciach, moliwe do odrobienia w najbliszym, ustalonym z trenerem terminie.
 11. Szkka nie odpowiada za rzeczy wartociowe pozostawione w szatni w czasie zaj.
 12. Szkka odpowiada za bezpieczestwo uczestnikw w trakcie trwania zaj na sali sportowej
 13. Szkka nie ponosi odpowiedzialnoci za modzie w drodze na zajcia, a take za powrt po zak.oczeniu zaj sportowych.
 14. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajciach jest wczeniejsze zapisanie go na list poprzez kontakt telefoniczny z organizatorem szkki.
 15. W przypadku dostpnoci miejsc w grupach, rodzice zapisujcy dzieci po terminie rozpoczcia zaj, nie pac za godziny, ktre ju si odbyy.
 16. Rodzice maj obowizek uczestniczy w zebraniu organizacyjnym (w terminie wyznaczonym przez organizatora szkki), na ktrym dokonuj opaty za zajcia.
 17. Osoby ktre telefonicznie zarezerwoway miejsce w grupie, a ktre nie stawi si na pierwsze zajciai nie dokonaj opaty na zebraniu organizacyjnym, trac swoj rezerwacj. 
 18. Rodzice wyraaj zgod, aby zdjcia z wizerunkiem ich dzieci, wykonane w trakcie zaj szkki siatkarskiej, wykorzystywane byy do celw promocyjnych szkki siatkarskiej, w tym umieszczane na stronie internetowej www.papke-volley.pl.
 

Federacje

fivb
pzps

Liga wiatowa

ov

Main Menu

Terminarz spotka

History
You are here  : Home Regulamin