PAPKE VOLLEY

JA slide show
 
Regulamin PDF Drukuj Email
 1. Szkółka siatkarska nie jest klubem sportowym. Udział w zajęciach jest dobrowolny.
 2. W zajęciach mogą brać udział dziewczęta i chłopcy w wieku 9-16 lat.
 3. Zapisy do szkółki będą prowadzone według grup wiekowych i według przedstawionego terminarza spotkań.
 4. Miejscem zajęć jest sala sportowa przy SP 29 w Olsztynie, ul.Iwaszkiewicza
 5. Grupy liczą 12-16 osób.
 6. Czas trwania treningu 60 minut.
 7. Zajęcia prowadzi osobiście instruktor siatkówki Paweł Papke
 8. Szkółka siatkarska zapewnia sprzęt dydaktyczny ( piłki, siatkę, etc.)
 9. Udział w zajęciach jest odpłatny. Koszt udziału wynosi 15,00 zł za jedną godzinę. Opłaty dokonywane są z góry za 10 (dziesięć) kolejnych tygodni. W przypadku uczestnictwa w zajęciach jeden raz w tygodniu opłata za 10 tygodni wynosi 150,00 zł; w przypadku uczestnictwa w zajęciach dwa razy w tygodniu opłata za 10 tygodni wynosi 300,00 zł.  
 10. W jednym semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach, możliwe do odrobienia w najbliższym, ustalonym z trenerem terminie.
 11. Szkółka nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni w czasie zajęć.
 12. Szkółka odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania zajęć na sali sportowej
 13. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za młodzież w drodze na zajęcia, a także za powrót po zak.ończeniu zajęć sportowych.
 14. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest wcześniejsze zapisanie go na listę poprzez kontakt telefoniczny z organizatorem szkółki.
 15. W przypadku dostępności miejsc w grupach, rodzice zapisujący dzieci po terminie rozpoczęcia zajęć, nie płacą za godziny, które już się odbyły.
 16. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniu organizacyjnym (w terminie wyznaczonym przez organizatora szkółki), na którym dokonują opłaty za zajęcia.
 17. Osoby które telefonicznie zarezerwowały miejsce w grupie, a które nie stawią się na pierwsze zajęciai nie dokonają opłaty na zebraniu organizacyjnym, tracą swoją rezerwację. 
 18. Rodzice wyrażają zgodę, aby zdjęcia z wizerunkiem ich dzieci, wykonane w trakcie zajęć szkółki siatkarskiej, wykorzystywane były do celów promocyjnych szkółki siatkarskiej, w tym umieszczane na stronie internetowej www.papke-volley.pl.
 

Federacje

fivb
pzps

Liga Światowa

ov

You are here  : Home Regulamin